Sötét pelyva a péniszen


Az Õ tudományos munkája eredményezte a ma látható UFO-kat. Õ és Viktor Schauberger voltak az új repülõ diszkek szülõatyjai. A második világháború alatt a németek erõsen függtek Tesla kutatásaitól, amelyek a szövetséges pilóták által "Foo Fightereknek" vagy "Kraut Balloknak" nevezett repülõ tárgyakat eredményezték.

A Rajna-vidék bombázása során ezek a ragyogó objektumok olyan sebességgel húztak el a szövetséges bombázók mellett, amit korábban elképzelhetetlennek tartottak. Ezeknek a Foo Fightereknek megvolt az a képessége, hogy összezavarják a radarokat, így a szövetséges pilótáknak meg kellett szakítaniuk bevetéseiket.

Megcsalatva

Miután a bombázók eltávolodtak, a "színesen amikor a pénisz a hüvelyben van golyók" szintén eltûntek. Ezek az események jól dokumentáltak, néhány fénykép pedig még ma is létezik. Ezek a jármûvek talán egy titkos kormánytervezet részei. Ezt sok, a második világháború idejébõl származó bizonyíték is alátámasztja. Marshall Yarrow cikke, aki akkor a Reuters tudósítója sötét pelyva a péniszen a felszabadított Párizsban található szövetséges fõhadiszálláson, Az új találmány nyilvánvalóan légvédelmi eszköz, kinézete pedig karácsonyfadíszre emlékeztet.

sötét pelyva a péniszen

Többször látták õket Németország egén magukban vagy kötelékben repülni. Ezüst színûek és áttetszõnek tûnnek. Ez nem más, mint sötét pelyva a péniszen különös, rejtélyes 'Foo Fighterek', amelyek a Németország feletti éjszakai bevetéseken repülõ szövetséges repülõgépek körül röpdösnek. A pilóták több, mint egy hónapja találkoznak ezzel a baljós fegyverrel éjszakai repüléseik során. Senki nem tudja, valójában mi is ez a fegyver.

Szeretném azonban már most leszögezni, hogy Christine áll az els helyen. Méltán nevezem hát tragédiának, ami történt. Arnie és én szomszédként n ttünk föl, együtt jártunk az Owen Andrews elemi iskolába, együtt mentünk kés bb a Darby Általánosba, és végül a Libertyville-i Középiskolába. Gyanítom, Arnie-t csak énmiattam nem falták föl sz röstül-b röstül Libertyville-ben.

A tûzgolyók hirtelen tûnnek fel, majd kilométereken át kísérik a repülõgépeket. Úgy tûnik, a földrõl irányítják õket rádión keresztül Ugyanúgy, mint a V-2 rakéták vagy sötét pelyva a péniszen sugárhajtású gépek esetében is: elfogyott az idejük.

A szövetségesek gyorsan nyomultak elõre, és a háború véget ért. Hitler igyekezett rábírni német népet, hogy tartsanak ki még két hónapig, hogy legyen lehetõség az új titkos fegyverek bevetésére. De mint az köztudott, az idõ tényleg elfogyott.

A gyõzelem után a szövetségesek próbálták rátenni a kezüket az új szupertechnológiára. Amerika lett az új technológia birtokosa, amikor a háború véget ért. Két évvel késõbb, ben egy Kenneth Arnold nevû pilóta gyorsan repülõ korongokat látott az Egyesült Államokban. Azt mondta, úgy néztek ki, mint a vízen kacsázó csészealjak.

Stephen King - Christine

Ekkor kezdõdött a "repülõ csészealjak" kora. A tudós, aki a német repülõ csészealjakért felelõs, Viktor Schauberger volt. Tesla eredményeivel a kezében új terveket kezdett alkotni.

sötét pelyva a péniszen

Amikor az oroszok összeszedték, amit az amerikaiak hagytak Schauberger Leonsteinben található házában, felrobbantották a lakását. Ezután kapott szárnyra egy szóbeszéd, mely szerint Schauberger egy szigorúan titkos programban dolgozik Texasban az Egyesült Államok kormányának.

Oropharyngealis tampon dekódolása

Az ötvenes évek elején a tudomány hirtelen az antigravitációs kutatások felé fordult. Több, repülõ koronggal foglalkozó kísérletet végeztek. Néhány eredményrõl a tudományos lapok és az újságok is beszámoltak. Aztán az ötvenes évek végén hirtelen mindent a hallgatás csendje burkolt be.

Megszûntek a támogatások, és a sajtó is néma maradt a témával kapcsolatban, az új technológia pedig titkossá vált.

Akupunktúrás pontok felállítása

Nagyszámú tudós esett különös balesetek áldozatává. Schauberger maga is meghalt betegség következtében.

A halálos ágyán a következõket mondta: "Mindent elvettek tõlem. A saját életem is másé. Az ok az volt, hogy az amerikai kormány azt hitte, a németek Foo Fightereinek új támadásával állnak szemben. Ezután kezdtek feltûnni a német repülõ korongokat ábrázoló fényképek és tervrajzok. Az egyik fényképen tisztán kivehetõ a németek kereszt alakú felségjelzése, egy másikon pedig egy német tank ágyúcsöve látható egy ilyen repülõgép alsó részén.

Mielõtt még a sajtó hallgatásba burkolózott volna, egy kanadai újság, a Toronto Star A cikk szerint az Avro egy repülõ csészealjon dolgozott, amely képes volt "egyenesen felfelé emelkedni".

Pénisz érdemes és nem érdemes

Ez nem keverendõ össze az Avro Carral, aminek repülõ csészealj alakja volt. Ennek a figyelemfelkeltõ cikknek az információforrása C. Howe miniszter volt.

sötét pelyva a péniszen

Miért voltak ott az amerikaiak? Az újság szerint a kanadai kormány azt tervezte, hogy több századot szerveznek repülõ csészealjakból Alaszka védelmére. Miért titkolja a kormány ezt a forradalmian új technológiát? Azért, mert az antigravitációs készülékek másik hatása a hatalmas mennyiségû elektromosság termelése, ami akár több százezer volt is lehet. Ez gyakorlatilag "szabad energia". Ez a fajta elektromosság sugárzás útján terjed, tehát nincs szükség semmilyen vezetékre.

Ezért van az, hogy UFO-k feltûnése esetén például egy háztartás minden elektromos berendezése bekapcsol. A világot néhány nagyon gazdag ember irányítja, akik hatalmas vagyonnal rendelkeznek. Ennek a vagyonnak a magja az olaj, a "fekete arany". Ha a szabad energiát mindenki használná, ez a gazdag elit hatalmas jövedelemtõl esne el. Egyszerre a sugárhajtás, az autók, vonatok, ipari termelés és ûrrepülés technológiája elavulttá válna. A NASA államilag támogatott programjai véget érnének.

A NASA, a védelmi társaságok, az olaj- és gáztársaságok, elektromos társaságok jövedelemhiánya jelentõs veszteséget okozna. Más szavakkal a szabad energia megölné az aranytojást tojó tyúkot.

sötét pelyva a péniszen

Képzeljük el, hogy fillérekért bárki elrepülhetne a Holdra repülõ korongokkal. Az adófizetõknek nem kellene fizetnie a NASA és katonaság hatalmas kiadásaiért.

Az embereket többé nem fosztanák meg utolsó filléreiktõl, hogy a Katonai Ipari Központ milliárdos nagyságrendû támogatását biztosíthassák. Az ilyen pénzforgalomból jelentõs rész a nemzetközi bankokhoz is jut, amelyek így szintén hatalmas összegeket veszítenének, nem is említve az autógyárakat. Az emberek nagyon olcsón tudnák használni autóikat, fûteni otthonaikat, vagy éppen utazni. Az energiáért való fizetés csak egy emlék lenne a múltból.

sötét pelyva a péniszen

A villám képes százmillió voltnyi feszültséget elõállítani a levegõbõl, nem lenne szükség duzzasztógátakra, távvezetékekre, elosztóállomásokra, áramszolgáltató vállalatokra, stb. A bökkenõ ebben a nemzetközi összeesküvésben az, hogy minket az emberiséget - a ford.

Pióca paraziták

Ezzel a propagandával igyekeznek egy világot kialakítani, amely az olaj "mesterséges függõségétõl" szenved, így biztosítva az elit számára a gazdagságot és a hatalmat. Vajon mit csinál most a kormány ezekkel a repülõ csészealjakkal?

Jelenleg építik õket, és a világ minden részén tárolják õket. A kanadai Cold Lake Alberta-ban van egy földalatti létesítmény, ahol a gyártás történik, ez nagyjából hasonló az amerikaiak nevadai es Körzetéhez. Jelenleg az elit az Új Világrend kialakításán fáradozik.

Ennek az új birodalomnak a hatalma már megvan.

sötét pelyva a péniszen

Már csak az embereket kell rávenni arra, hogy lemondjanak alkotmányos jogaikról, és behódoljanak az ÚJ Világrendnek. A legtöbb ember ezt nem akarja majd megtenni, mivel az Új Világrendben a jelenlegi életük ellen irányuló fenyegetést látják. Ezért van az, hogy katonai kapcsolataik egyre magasabbak, szorosabbak lesznek. És hogyan passzolna a repülõ csészealjak technológiája mindebbe?

Holnap viszont hálásak lennének! Ez különösen igaz lenne, ha azt mondanák az embereknek, hogy a támadás kívülrõl az ûrbõl jönne, ami létüket fenyegetné.

Varicocele és rossz merevedés. Hogyan befolyásolja a varicocele a hatékonyságot? - Kezelni

Ekkor történne az, hogy a világ azt kérné, szabadítsák meg õket a gonosztól. Az egyetlen dolog, amitõl az ember fél, az ismeretlen. Ha ezzel a helyzettel néznének szembe, az emberek maguktól mondanának le személyes jogaikról, hogy a világkormány garantálja nekik a jólétet. Elfelejtenénk az összes apró ellentétet országaink között, és látnánk, hogy így együtt, mindannyian emberi lények vagyunk itt a Földön.

Érdekes megjegyezni, hogy a "más bolygóról érkezõ emberek" kifejezést használta, nem pedig azt, hogy "más lények" vagy "idegenek". Talán azért használata az "emberek" kifejezést, mert úgy gondolta, hogy valamennyire hasonlítanának ránk?

Beküldte: lynnyEgyéb Nincs sok kedvem a mai estéhez. Tulajdonképpen jó ideje már, hogy nem szívesen járok el sehová, ahol a férjem is ott van.

Vagy tényleg emberek lennének, úgyszólván "idegenek a Pentagonból"? A vadászgépek közül kettõnek vissza kellett fordulnia, de Mantel folytatta az üldözést. Sajnos Mantel százados rádiója egyszerre elnémult.